Mashinki Kukly Posudka Kolyaski Vertolety Konstruktory Transformery Pazly Igrushki Raznoe Velosipedy Hodunki Stulchiki
Algebra Biologiya Literatura Geometriya Geografiya Obj Fizika Ekonomika Istoriya Astronomiya Informatika

Easy Touch GCU

http://www.peadrug.com/wp-content/uploads/2010/12/148740_159835560718756_151212768247702_242354_411794_n.jpg

Blood Glucose/ Cholesterol / Uric Acid / Multi – Function Monitoring System

  • Meter Identify The Strips Automatically
  • Result in 10 Seconds (Glucose) / 20 Seconds (Uric Acid) / 150 Seconds (Cholesterol)
  • 200 Glucose / 50 Cholesterol / 50 Uric Acid Test Results Memory
  • 7`14`28 Days Glucose Test Averaging
  • Auto Power ON & OFF